Universite Sanayi Isbirligi Birimi

 

Trakya bölgesi ve bölgeye sınır teşkil eden yurt içi ve yurt dışı özel sektör kuruluşları ile üniversitede bilgi üreten araştırmacılar arasında  etkin işbirlikleri geliştirmek, üniversite sanayi işbirliklerini kurumsallaştırmak, araştırma sonuçlarının toplumsal faydaya dönüşmesi, bölge firmalarının AR-GE ve inovasyona yönlendirilmesi, uluslar arası pazarda rekabet güçlerinin arttırılması, Trakya bölgesini sadece teknoloji ithal eden değil teknoloji üreten ve ihraç eden bir bölge haline getirmek.

 

Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında neler yapıyoruz ? 

 

– Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge temelli çalışmalarını ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarından yararlanacak şekilde  projelerin geliştirilmesi sağlar,

– Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının ihtiyaç duyulan sektörlerin hizmetine sunulması ve buralarda uygulanarak ticarileştirilmesi hizmetlerini verir,

– Öğretim üyelerinin uzmanlıklarının ve sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda bilgi alışverişini sağlayarak, olası proje fikir ve ortaklıklarının zeminini hazırlar,

– Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerini, üniversitede konunun uzmanlığına sahip doğru akademisyene yönlendirilerek danışmanlık hizmetinin verilmesini sağlar,

– Sanayicilerin sorunlarını tespit edebilmek için yapılan düzenli sanayici ziyaretlerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda sanayi ihtiyaçlarını belirler,

– İşbirliği aşamasındaki projelerde sözleşme yönetimi, hukuki danışmanlık, mali konuların takibi gibi konularda hizmet verilmesi,

– Üniversite sanayi işbirliği proje yazımı, yönetimi konusunda kapasite arttırıcı eğitimler verir,

– İşbirliği anlaşmalarının içeriklerini oluşturur, fikri mülkiyet, gizlilik gibi maddeler hakkında taraflar arasında uzlaşma sağlar, yasal ve kurum içi sözleşme süreçlerini yürüterek, ekipler arası koordinasyonu sağlar,