Fikri Mulkiyet Haklari Yonetimi ve Lisanslama Birimi

Trakya Teknoloji Transfer Ofisi olarak amacımız, bölgemizde Fikri Mülki Hakların korunması ve yaygınlaştırılması bilincini oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda, üniversite ve sanayimizde ortaya çıkabilecek buluşların korunması, bu konuda tüm paydaşlarımızın bilgilendirilmesi, buluşun tescil edilmesi ve ticarileştirmesi süreçlerindeki her aşamada destek vermekteyiz.
Trakya TTO FSMH Birimi Olarak Hizmetlerimiz;
– Uygun Bulunan Patenlere Destek Verilmesi
– Patent Ön Araştırması
– Ulusal ve Uluslararası Patent Başvurusu
– Patent Eğitim Hizmetleri
– Lisans/Devir İşlemleri
– Patentlenebilirlik Değerlendirmesi
– Tarifname ve İstem Takımının Hazırlanması
– Patent Başvurusunun Yapılması
– Patent Başvurusundan Tescile Süreç Takibi
– Patent Teşvik Başvurusunun Yapılması
– Patent Sürecinde Teknik Çeviri Hizmeti
– TÜBİTAK Desteklerinin Takibi