UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK DERSİ BAŞLADI

Let’s Up Programı, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Edirne TİM TEB Girişim Evi faaliyetleri kapsamında başlatılan Uygulamalı Girişimcilik dersi 2. Hafta 7 Ekim 2016 Cuma günü, Edirne TİM TEB Girişim Evi’nde Girişim Merkezi Yönetici Ortağı Fatih Canan tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de Girişimcilik Ekosistemi genel çerçevesi çizilerek, girişimci kişilik özelliklerine değinilmiş olup, ülkemizde iş kurma üzerine oluşan ekosistem bilinci öğrenciler ile interaktif bir şekilde işlenmiştir. Girişimciler için olan destekler ve ülkemizdeki girişimcilik anlayışı üzerine gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik dersine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan 32 öğrenci katılım göstermiştir.