TGB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Trakya Teknopark Yönetici A.Ş. tarafından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürlüğü Uzmanı Yunus ÖZMODANLI eşliğinde firmalarımıza “TGB Uygulama Yönetmeliği” bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Firmaların konuyla ilgili soruları cevaplanmış ve ilerleyen dönemlerde ortak Ar-Ge çalışmaları yapılmasıyla ilgili ilk adım atılmıştır. Toplantı Trakya Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Topluluğu (TÜBİTET) Akademik Danışmanı ve Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği  Bölümünde Öğretim Üyesi  Yrd. Doç. Dr. Cem TAŞKIN tarafından firmalarımıza eleman bulmaları konusunda  TÜBİTET altyapısı ile ortak bir platform oluşturarak firmaların eleman taleplerini ve isteklerinin alınacağı bir  uygulama tanıtılmıştır.

Firmalar tarafından çok olumlu tepkiler aldığımız toplantımız dilek ve temennilerle son bulmuştur.