İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇAPA TIP FAKÜLTESİ TET LAB PROTOTİP ATÖLYESİ ZİYARET EDİLDİ

08 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi TETLab Prototip Atölyesine yapılan ziyarette TETLab Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Leyla Şener ile yapılan görüşmeye , Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanları Yunus Özmodanlı ve Gülnur Sönmez, Trakya Teknoloji Transfer Ofisi Üniversite-Sanayi İşbirliği Uzman Yardımcısı Ayhan Bağcı katılmışlardır.

Görüşmede Trakya Üniversitesi Trakya Teknopark bünyesinde oluşturulması için ön çalışma yapılan prototip atölyesi ile ilgili fikir paylaşımı yapılmış olup, fon kaynakları ve gerçekleştirilecek programlar hakkında görüşülmüştür.

Ziyaret atölye turu ve fotoğraf çekimi ardından son bulmuştur.