IPA BULGARİSTAN-TÜRKİYE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMINA HAZIRLANAN PROJE KABUL EDİLDİ

Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 1.Teklif Çağrısı Programı kapsamında Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksek Okulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Emel Gönenç Güler tarafından hazırlanan ve Teknoloji Transfer Ofisi Proje Ofisinin de destek verdiği Turizm öncelik ekseninde sınır ötesi bölgesinde sürdürülebilir turizmin gelişmesi amacıyla “Haskovo and Edirne – Cultural and Historical Destinations” isimli proje 15 ay süre ile ve 98.622,00 Euro bütçe ile desteklenmeye hak kazanmıştır.

Trakya Üniversitesi Vakfı ‘nın ortak olarak yer aldığı projede vakfın kullanacağı bütçe 39.726,00 Euro dur. Doç.Dr. Emel Gönenç Güler ‘in proje koordinatörlüğünü yapacağı projenin yasal temsilcisi Trakya Üniversitesi Vakfı Başkanı Prof.Dr. Yüksel Bayrak‘tır.  Projenin yürütülmesine Trakya Teknoloji Transfer Ofisi destek olacaktır.