DIŞ TİCARET EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dış Ticaret Eğitimi 30 Haziran tarihinde Trakya Teknopark’ta gerçekleştirildi. Akademisyenler, öğrenciler, şirket sahipleri ve dış ticaret alanında çalışanların oluşturduğu 16 kişinin katılımı ile gerçekleşen eğitim, Dış Ticaret Uzmanı Muteber Boztemur tarafından verilmiştir. Eğitimde KOBİ’lerde dış ticaretin yeri, yapılanması, karşılaşılan sorunlar ve kurumsal alt yapımız üzerinde durulmuş olup, dış ticaret hakkında temel bilgiler, riskler ve uluslararası hukuki boyutlar hakkında bilgilendirilme yapılmıştır. Eğitim katılımcıların sertifikalarını almasıyla sona ermiştir.