IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan - Türkiye Programı (2014 - 2020)

Bulgaristan Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı ve diğer sınır ötesi programlar ile ilgili tüm gelişme ve duyuruların takibini yapabileceğiniz resmi internet adresi, Ulusal Otorite görevini yürüten Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilmiş olup ilgili bilgilere http://cbc.ab.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.