Gıda Alanı 2017 Çağrısı için Başvurular 4 Ekim 2016 tarihinde açılacaktır

Ufuk 2020 Programı Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz ve Denizcilik ve İçsu Araştırmaları ve Biyoekonomi (SC2) alanının 2016-2017 Çalışma Programı'ndaki 2017 yılına yönelik konu başlıkları, 4 Ekim 2016 tarihinde başvuruya açılacaktır. 

Proje başvurusu yapmanın mümkün olduğu konu başlıkları 2016-2017 Çağrısı içinde 4 ana başlık altında toplanmış olup, bu başlıklar aşağıdaki gibidir:

1) Sürdürülebilir Gıda Güvenliği (Sustainable Food Security - SFS): Daha dayanıklı ve kaynak verimli değer zincirlerinin oluşturulması, çevre ve iklime karşı duyarlı birincil üretim sistemlerinin geliştirilmesi, rekabetçi gıda endüstrisinin oluşturulması, herkes için sağlıklı ve güvenli gıda ve beslenmenin sağlanması ve Avrupa Birliği ile Afrika ve Çin'in gıda ve beslenme alanlarında ortaklıklar geliştirmesini amaçlayan bu çağrıda toplamda 2017 yılına yönelik 30 farklı konu başlığı olup, bu konu başlıklarının toplam bütçesi 280,6 Milyon Avro'dur.

2) Mavi Büyüme (Blue Growth - BG): Gelişen mavi büyüme faaliyetleri için inovasyonu destekleme, okyanus ve deniz sağlığını insan sağlığı ile bağdaştırma, kutup araştırmaları yapma ve  Akdeniz deniz tabanının değerlendirme konularına odaklanan bu çağrıda toplamda 2017 yılına yönelik 7 farklı konu başlığı olup, bu konu başlıklarının toplam bütçesi 48,4 Milyon Avro'dur.

3) Kırsal Kalkınma (Rural Renaissence - RUR): Yasal ve idari işlemlere yeni yaklaşımlar getirme, yeni değer zincirleri ve iş modelleri oluşturma ve inovasyon ve yeteneği geliştirme konularına odaklanan bu çağrıda toplamda 2017 yılına yönelik 9 farklı konu başlığı olup, bu konu başlıklarının toplam bütçesi 61 Milyon Avro'dur.

4) Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler için Biyo-tabanlı İnovasyon (Bio-based Innovation for sustainable goods and services - BB): Biyo-tabanlı ürün ve servisler için sürdürülebilir biyokütle tedariği güvence altına alma ve geleceğin biyo-tabanlı pazarını oluşturmak konularına odaklanan bu çağrıda toplamda 2017 yılına yönelik 5 farklı konu başlığı olup, bu konu başlıklarının toplam bütçesi 26,5 Milyon Avro'dur.

Ayrıca SC2 alanı dâhilinde, KOBİ Aracı (SME Instrument) ve İnovasyona Hızlı Erişim (Fast Track to Innovation) araçları ile de proje başvurusu yapmak mümkündür.

Ufuk 2020 Gıda Alanı'nın 2017 yılına yönelik çağrısında proje sunmak için son tarih 14 Şubat 2017'dir.

Daha fazla bilgi almak için Avrupa Komisyonu'nun Ufuk 2020 resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK AB Ufuk 2020 Çerçeve Programı resmi sitesine, Ulusal İrtibat Noktaları'nın iletişim bilgilerine ve Ufuk 2020 Programı'na dahil olan Türk ortaklara yönelik TÜBİTAK Destek ve Ödül Programları'na buradan ulaşabilirsiniz.

 

Çınar ÖNER & Serhat YILDIRIM

Ufuk 2020 Gıda Alanı Ulusal İrtibat Noktaları

TÜBİTAK UİDB Ulusal Koordinasyon Ofisi

e-posta: ncpbio@tubitak.gov.tr

Telefon: 0312 298 9408-84