ERA-NET Akıllı Kentsel Sistemler (Smart Urban Futures) Çağrısı Açıldı

ERA-NET Cofund Smart Urban Futures – Akıllı Kentsel Sistemler Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen JPI Urban Europe Ortak Çağrısı Ufuk 2020 programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen JPI Urban Europe’un dördüncü çağrısı olan ERA-NET Akıllı Kentsel Sistemler (Smart Urban Futures - ENSUF) çağrısı 2015 yılı Aralık ayında açılmıştır. Belirlenen üç çağrı başlığı aşağıdaki şekildedir: ?

  • Akıllı kentsel dönüşüm, büyüme ve daralma için kavramlar ve stratejiler
  • Kamu hizmetlerinde yeni dinamikler ?
  • Kapsayıcı, hareketli ve erişilebilir kent toplulukları

ENSUF Çağrısı Flyer ENSUF Çağrı Metni İlk Aşama Başvuru Formu İki Aşamalı Süreç Bu çağrı için iki aşamalı bir süreç izlenecektir. Öncelikle ilk aşama başvuruları alınacak, bu başvurular arasından yaklaşık 50 öneri seçilecektir. Başarılı olan ilk aşama başvuru sahipleri ise ikinci aşamaya davet edilecek ve detaylandırılmış proje önerilerini sunacaktır.

Çağrı Takvimi

Çağrı Başlangıcı: Aralık 2015

İlk Aşama Son Başvuru Tarihi: Mart 2016

İkinci Aşamaya Hak Kazananların Açıklanması: Mayıs/Haziran 2016

İkinci Aşama Son Başvuru Tarihi: Eylül 2016

Destek Kararının Açıklanması: Aralık 2016

Projelerin Başlangıcı: Aralık 2016–Mart 2017

Destek Kapsamı Ufuk 2020 programından alınan destekle birlikte, 18 ülkenin ulusal ve bölgesel fon kuruluşları tarafından toplam 24.5 milyon Avroluk bir destek verilecektir. Avusturya (FFG), Belçika (DGO6, Innoviris, FNRS), Kıbrıs (RPF), Danimarka (IFD), Fransa (ANR), Finlandiya (TEKES, AKA), İtalya (MIUR), Letonya (VIAA), Litvanya (LMT), Hollanda (NWO), Norveç (RCN), Polonya (NCN), Portekiz (FCT), Romanya (UEFISCDI), Slovenya (ARRS), İsveç (Formas, Swedish Energy Agency, VINNOVA), Türkiye (TÜBİTAK), Birleşik Krallık (AHRC, EPSRC, ESCR).