KARADENİZ HAVZASINDA SÖİ PROGRAMI 2014-2020 İSTANBUL ORTAKLIK FORUMU

Avrupa Birliği Bakanlığının Ulusal Otoritesi olduğu ENI (Avrupa Komşuluk Aracı) Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) Programının 2014-2020 dönemi birinci teklif çağrısı öncesinde potansiyel yararlanıcılara yönelik 14 Temmuz 2016’da Romanya’nın Köstence şehrinde düzenlenen Açılış Konferansı ve Ortaklık Forumunu müteakip 24 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da da Ortaklık Forumu düzenlenecektir.

Katılımcıların ağ kurmalarına, uygun ortak bulmalarına ve proje fikirlerini birlikte tartışarak projelerin ortaklaşa oluşturabilmelerine fırsat sağlayacak Ortaklık Forumunda Karadeniz Havzasında SÖİ Programı ve teklif çağrısı hakkında da katılımcılara bilgilendirme yapılacaktır.

Ortaklık Forumuna katılım için başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:


- Temsil edilen kuruluşun Program alanında kayıtlı ve yerleşik olması (Ülkemizde Program alanına dâhil illerimiz şunlardır: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane;

- Temsil edilen kuruluşun aşağıdaki kategorilerden birine uygun olması;
  1. Yerel, bölgesel ve proje amacı için gerekliyse, ulusal kamu kurum/kuruluşu,
  2. Kamu hukukuna tabi kuruluşlar - kamuya/bölgesel makamlara ait kurumlar, üniversiteler ve eğitim kurumları, turizm ve bölgesel kalkınma ajansları, kültürel ve arkeolojik dernekler/kurumlar, doğal parklar ve sit alanları yönetim mercileri, araştırma kurumları, vb.,
  3. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar; - dernekler, birlikler, vakıflar, vakıf yükseköğretim kurumları, Euro bölgeleri, Avrupa Bölgesel İşbirliği Grubu, vb.

İstanbul’da düzenlenecek etkinliğinin gündemine buradan ulaşabilirsiniz. 

Söz konusu etkinliğe katılmak isteyenlerin en geç 4 Kasım 2016 tarihine  kadar ekli bağlantıda yer alankayıt formunu doldurmaları gerekmektedir. Katılım kontenjanı bütün Program ülkelerinden toplamda 140 kişi ile sınırlı olduğundan katılım başvurusunun erkenden yapılması tavsiye edilmektedir.

Katılımcıların yol ve/veya konaklama giderleri için Bakanlığımız ve Program bütçesinden herhangi bir mali destek verilmemektedir.